Privatumo politika

„Maishell“gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame,kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacijanaudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš darydami užsakymąperskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.“Maishell“ pasilieka teisę bet kuriuo metu šiasTaisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turiteiš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninėsparduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkatelaikytis šių Taisyklių Renkama informacijaVisi mūsų Pirkėjai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokiainformacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis paštoadresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtintiJūsų užsakymą ir laiku jį pagaminti bei pristatyti tinkamuadresu.Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jųtretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu. SurinktaJūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informacijąnaudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatytiJums prekes, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusiųklausimų, pristatant naujienas ar išrašant sąskaitą-faktūrą irpan.Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis arasmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Norėdamiįvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus – pristati užsakymus,užskaityti kredito kortelių apmokėjimus . Visa asmeninė Pirkėjoinformacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisėsaktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojamikitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantysįstatymai ar teisės aktai.Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kadmes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiauišvardytais tikslais. Duomenų apsauga“Maishell“ elektroninė parduotuvė stengiasi, kad Jūsųpateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. „Maishell“ visadastengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėtojos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuoselaiškuose nurodyti slaptažodžio. Pirkėjas atsakingas už savosąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Visi kiti Jūsųasmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių,elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai. Privatumo politikos pakeitimai“Maishell“ turi teisę keisti šią privatumo politiką.Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šiųtaisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčaisprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiamipagal LR įstatymus.